آسورا http://asuratea.ir fa تست http://asuratea.ir/shown.php?id=33" > تست تاریخچه استفاده از چای ماسالا http://asuratea.ir/shown.php?id=32" > ماسالا (به معنی چای ادویه دار)، یک چای باستانی است که در داستان‌های سلطنتی و داستان‌های مربوط به دارو‌های گیاهی نام آن آمده است تبلیغ1 http://asuratea.ir/shown.php?id=31" > ما حال دل شما را خوب می کنیم خواص ماسالا http://asuratea.ir/shown.php?id=30" > خواص چای ماسالا