تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • محصولات پودری
  • پودری
  • ماسالاتی
  • چای
جستجو:
ماسالا (به معنی چای ادویه دار)، یک چای باستانی است که در داستان‌های سلطنتی و داستان‌های مربوط به دارو‌های گیاهی نام آن آمده است
تست
تعداد : 2     صفحه 1 از 1       
درباره ما

اسورا در اوستا بمعنی مولی و سروراست و در نزد هندوان اسورا غالباً از خدایان بزرگ بشمار رفته ، این عنوان در کتاب مقدس هندوان فقط چهار باربه انسان داده شده ، ولی در اوستا بمعنی بزرگ و سرور در مورد ایزدان آمده است .

شعار امروز

ما حال دل شما را خوب می کنیم