تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • محصولات پودری
  • پودری
  • ماسالاتی
  • چای

چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم

rating
قیمت: 250,000 تومان
سایر محصولات مشابه :
اتمام
چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم
درباره ما

اسورا در اوستا بمعنی مولی و سروراست و در نزد هندوان اسورا غالباً از خدایان بزرگ بشمار رفته ، این عنوان در کتاب مقدس هندوان فقط چهار باربه انسان داده شده ، ولی در اوستا بمعنی بزرگ و سرور در مورد ایزدان آمده است .

شعار امروز

ما حال دل شما را خوب می کنیم