تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • محصولات پودری
  • پودری
  • ماسالاتی
  • چای

چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم

rating
قیمت: 300,000 تومان
سایر محصولات مشابه :
اتمام
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم  چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم
اتمام
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم  چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم
اتمام
 چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم  چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم
اتمام
چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم
اتمام
چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم
اتمام
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم
اتمام
چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم
درباره ما

اسورا در اوستا بمعنی مولی و سروراست و در نزد هندوان اسورا غالباً از خدایان بزرگ بشمار رفته ، این عنوان در کتاب مقدس هندوان فقط چهار باربه انسان داده شده ، ولی در اوستا بمعنی بزرگ و سرور در مورد ایزدان آمده است .

شعار امروز

ما حال دل شما را خوب می کنیم