تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • محصولات پودری
 • پودری
 • ماسالاتی
 • چای
تخصص ما تولید ماسالاتی ست تخصص ما تولید ماسالاتی ست
 • پیشنهادات ویژه

 • جدیدترین محصولات

 • پرفروشترین ها

موجود
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم
موجود
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم
اتمام
پیشنهاد ویژه
شش بسته 20 عددی چای سیلان کیسه ای آسورا شش بسته 20 عددی چای سیلان کیسه ای آسورا
موجود
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم
موجود
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم
اتمام
پیشنهاد ویژه
شش بسته 20 عددی چای سیلان کیسه ای آسورا شش بسته 20 عددی چای سیلان کیسه ای آسورا
موجود
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 250گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 250گرم
موجود
چای ماسالا اسپایسی - 250گرم چای ماسالا اسپایسی - 250گرم
موجود
چای ماسالا کلاسیک آسورا - 250 گرم چای ماسالا کلاسیک آسورا - 250 گرم
موجود
 چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا آسورا - 500 گرم چای ماسالا آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا آسورا - 500 گرم چای ماسالا آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم
موجود
 چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا کلاسیک آسورا - 250 گرم چای ماسالا کلاسیک آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا اسپایسی - 250گرم چای ماسالا اسپایسی - 250گرم
موجود
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 250گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 250گرم

لیست محصولات منتخب

موجود
چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم چای ماسالا اسپایسی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا آسورا - 500 گرم چای ماسالا آسورا - 500 گرم
موجود
چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم چای ماسالا رژیمی آسورا - 500 گرم
اتمام
پیشنهاد ویژه
شش بسته 20 عددی چای سیلان کیسه ای آسورا شش بسته 20 عددی چای سیلان کیسه ای آسورا
موجود
 چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی شکلاتی آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا کلاسیک آسورا - 250 گرم چای ماسالا کلاسیک آسورا - 250 گرم
موجود
چای ماسالا اسپایسی - 250گرم چای ماسالا اسپایسی - 250گرم
موجود
چای ماسالا شکلاتی آسورا - 250گرم چای ماسالا شکلاتی آسورا - 250گرم
موجود
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 500گرم
موجود
پیشنهاد ویژه
 چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم چای ماسالا رژیمی اسپایسی آسورا - 250 گرم
 • 1
    تعداد کل نتایج : 13  -   صفحه 1 از 1

آقای چای دماوند ارائه کننده برندهای آسورا و دو امیر

شهرستان ها ارسال با پست پیشتاز و تهران با پیک و پست

بازگشت بدون قید و شرط کالا

درباره ما

اسورا در اوستا بمعنی مولی و سروراست و در نزد هندوان اسورا غالباً از خدایان بزرگ بشمار رفته ، این عنوان در کتاب مقدس هندوان فقط چهار باربه انسان داده شده ، ولی در اوستا بمعنی بزرگ و سرور در مورد ایزدان آمده است .

شعار امروز

ما حال دل شما را خوب می کنیم